Центр Развития Армянской Культуры "Зов Армении"


«Կանչ Հայաստանի» ստեղծագործական կենտրոնը ստեղծվել է 2015թ-ին, որը նպատակ է հետապնդում խրախուսել հայկական մշակույթի զարգացումը արտերկրում:
Հաշվի առնելով, որ հայ ազգային հոգևոր արժեքների պահպանությունը շարունակում է մնալ օրվա հրատապ խնդիր ՀՀ ազգային անվտանգության հայեցակարգում, «Կանչ Հայաստանի» ստեղծագործական կենտրոնը նախատեսում է իրականացնել գրական երեկոներ, բանախոսություններ, ստեղծագործական աշխատությունների շնորհանդեսներ, հայկական կուլտուրայի, արվեստի և մշակույթի տարբեր բնույթի միջոցառումներ:


Моя Родина Армения


                                           

Мой родной город Мартакерт


                                                   

 


Карта сайта

adstart.ru